زبان فارسی – Flyer

 

download Flyer

در هشت مارس گذشته زنان بسیاری در کشورهای بسیاری دست به اعتصاب زدند. مافکر می‌کنیم که در آلمان این ضرورت و امکان وجود دارد که زنان به وسیله‌ی یک اعتصاب سراسری در هشت مارس ۲۰۱۹ به به جنبش بین المللی زنان بپیوندند و موضوعات فمینیستی و درخواست‌هایشان را به برنامه‌ی روز تبدیل کنند. البته در این فرایند مساله فقط یک روز نیست، بلکه مساله پروسه‌ایست که در این فرایند طی می‌شود برای شبکه‌سازی و پیوند خوردن، فرایند بحث‌ها، پیش‌روی، تجربه و فرم اعتصاب و در داخل و خارج از اداره‌جات. ما هشت مارس ۲۰۲۰ را هم از هم اکنون در نظر داریم

چه اتفاقی هم‌اکنون در حال افتادن است؟ در شهرها و مناطق بسیاری گروه‌های کاری‌ای به وجود امده‌اند که در حال فراهم‌کردن و ساختن زیرساخت‌های این کار هستند و در محل خود فعالیت‌هایی را سازماندهی می‌کنند. اعتصاب فمینیستی در هشت مارس قرار است به صورت افقی سازماند‌هی شود

ما می‌خواهیم یک روش کاری پیدا کنیم که در آن همدیگر را حمایت کرد تا در نتیجه‌ی ان زنان در شهر‌ها و مناطق مختلف کوچک و بزرگ بخشی از این اعتصاب باشند. برای این مساله ما ایده‌ها و حرف‌های مختلف را روی وبسایتمان جمع می‌کنیم

توصیه‌ی اول: با دوستان، خانواده، آشنایان و همکاران ود در مورد ایده‌ی اعتصاب زنان و دلایلش بحث کن، شاید بخواهید یک گروه کاری جدید در منطقه‌ی خودتان سازماندهی کنید. (در این صورت لطفن ما را در جریان قرار دهید)

توصیه‌ی دوم: برای ما بنویس که در کجا زندگی می‌کنی شاید بتوانیم تو را به گروه‌های کاری محلی‌ای که رد حال حاضر وجود دارند وصل کنیم. ما می‌توانیم تو را به ایمیل گروهی وصل کنیم و تو به نشریات ما از این طریق دسترسی خواهی داشت. همینطور روی وبسایت ما نکات مهم دیگری در مورد هشت مارس برای توجه کردن وجود دارد

توصیه‌ی سوم: برای جمع‌های داخلی تر یا ایونت‌هایی که قرار است برگزار شوند مارا دعوت کنید ما سعی می‌کنیم حتمن کسی را بفرستیم

www.frauenstreik.org I Facebook: frauenstreik.org I Instagram: feministischer_streik_berlin I Twitter: @femstreik